Samoobrona Samoobrona RP
powiat łódzki
Łódź
 


Wybory Związku Zawodowego Rolników Samoobrona w Łódzkim (kadencja 2015 - 2019 r.)

W dniu 28 lutego br., w Łodzi , odbyło się Walne Zebranie Wyborcze naszego Związku.
Przewodniczącym został pan Grzegorz Andrysiak z Łodzi.

Poniżej skład Rady Wojewódzkiej,

Skład Komisji Rewizyjnej, Delegaci na Zjazd Krajowy

Sylwetka nowego Przewodniczącego ZZR Samoobrona w woj. Łódzkim


Grzegorz Andrysiak

GRZEGORZ ANDRYSIAK - Urodzony w Sieradzu w 1957 roku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, wydział chemii spożywczej. Żonaty, syn Aleksander. Ukończył wiele studiów podyplomowych w tym: Studium nauk politycznych, prawo dla inżynierów, Mikro i nanotechnologii. W pracy zawodowej pełnił funkcje kierownicze, od głównego technologa do wicedyrektora w przetwórstwie spożywczym.

Na Walnym Zebraniu Wyborczym odbytym w dniu 28.02.2015r., w Łodzi, został wybrany zdecydowaną większością głosów nowym przewodniczącym.