Andrzej Lepper Samoobrona powiat łódzki

Nie w dół a w górę, nie słowem a czynem, razem zbudujemy Polskę,
- nowy ład społeczny, z miłości do ojczyzny, z szacunku dla człowieka.

Krzysztof Łysyganicz
Łódź
Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości,
(Mt 5,10-12)
 
25.10.2014
Krzysztof Łysyganicz

Budowa Pomnika Andrzeja Zbigniewa Leppera
Łódź dnia 25.10.2014r.

Informujemy że, w Łodzi, zawiązał się społeczny komitet założycielski budowy pomnika wybitnego polskiego polityka - Andrzeja Zbigniewa Leppera.

I. Skład komitetu założycielskiego

1/ Grzegorz Andrysiak - przewodniczący tel 502 41 09 19 woj. Łódzkie
2/ Widz Marian woj. Lubelskie
3/ Andrzej Urbaniak woj. Łódzkie
4/ Krzysztof Łysyganicz woj. Łódzkie
5/ Kazimierz Kamiński woj. Pomorskie

Skład komitetu zostanie poszerzony, jak i jego formuła zostanie dostosowana do potrzeb organizacyjnych w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane pomocą w pracach komitetu, jak i innym wsparciem, proszone są o kontakt z przewodniczącym.

II. Planowane miejsce ustawienia: przed Sejmem w dniu 5 Sierpnia.

III. Uzasadnienie

W ludzkich sercach i umysłach zrodziła się potrzeba zachowania dla przyszłych pokoleń, pamięć po Andrzej Lepperze. Wrażliwość na losy ludzkie, krzywdę, piętnowanie patologi w życiu społecznym, stawia go na równi z innym wybitnymi postaciami z panteonu polskich osobistości.

Brakuje Go nam, brakuje go mieszkańcom miast i wsi. Brakuje Andrzeja Leppera - zapłacił najwyższą cenę za umiłowanie człowieka, Polski i Polaków. Pomnik musi powstać przed budynkami Sejmu, aby przypominał tym, co tam pracują, ze nie pracują dla siebie a dla narodu.

IV. Pomoc i wsparcie

Wszystkim tym , którzy widzą potrzebę postawienia pomnika oraz udzielenia nam wsparcia z góry serdecznie dziękujemy.

30.10.2014
Krzysztof Łysyganicz
Budowa Pomnika
Andrzeja Zbigniewa Leppera
infoZ prac w komitecie zrezygnował Andrzej Urbaniak a dołączył Andrzej Prochoń

Osoby zainteresowane pomocą w pracach komitetu, jak i innym wsparciem, serdecznie zapraszamy.