Andrzej Lepper Samoobrona powiat łódzki

Nie w dół a w górę, nie słowem a czynem, razem zbudujemy Polskę,
- nowy ład społeczny, z miłości do ojczyzny, z szacunku dla człowieka.

Krzysztof Łysyganicz
Łódź
Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości,
(Mt 5,10-12)
 
 
       


Kontakt
Samoobrona
Łódź
ul. Próchnika 1 lokal 314
tel.biurowy 48 781 427 369
Biuro czynne
śr od 15,00 - 17,00
e-mail: lodz.samoobrona@vp.pl
 

Zapraszamy
na spotkania
Partia pierwszy poniedziałek
miesiąca o godz.1800 - 1845
Związek ZR pierwszy wtorek
miesiąca o godz.1800 - 1845
 

 


Partia Samoobrona
Członek prezydium
i Rady Krajowej
przewodniczący Rady Wojewódzkiej
po. przewdoniczący partii i związku w Łodzi
Krzysztof Łysyganicz
Krzysztof Łysyganicz
tel. 722 07 62 76

pomoc techniczna
Ryszard Herbrich


 

 

Od 1.08.2005r. odwiedziło
nas już

gościDarmowe Liczniki dla Twoich stron! WWW.LICZ.PL

SAMOOBRONA RP Łódź
Dodaj do ulubionych !
 
Bezpłatne porady prawne
dla członków "Samoobrony"ostatnia aktualizacja: 15.IX.2014
 

 
 
12.9.2014
SEBASTIAN STANISŁAW SŁOWAKIEWICZ

SEBASTIAN STANISŁAW SŁOWAKIEWICZ
SEBASTIAN STANISŁAW SŁOWAKIEWICZ - lat 33, mieszkaniec Łodzi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące. Jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Dlatego też, pomoc i pokonywanie barier architektonicznych, społecznych i kulturowych stanowi dla niego priorytet. Członek Samoobrony w której pełni funkcję przewodniczącego sekcji niepełnosprawnych.

12.9.2014
SYLWESTER JAN GOŁĘBIOWSKI

SYLWESTER JAN GOŁĘBIOWSKI
SYLWESTER JAN GOŁĘBIOWSKI, lat 49 urodzony w Łodzi, mechanik samochodowy. Były działacz NSZZ Solidarność w której pełnił miedzy innymi funkcje przewodniczącego organizacji zakładowej. Za pracę w Ochotniczych Strażach Pożarnych odznaczony medalem " Za zasługi dla pożarnictwa ". Uczestniczył wielu akcjach społecznych, w tym w zbieraniu podpisów przeciw prywatyzacji łódzkich wodociągów. Rozczarowany Solidarnością, przystąpił do Samoobrony w Łodzi, gdzie pełni aktualnie funkcje wiceprzewodniczącego struktur łódzkich.

Mając na uwadze, że miasto Łódź, to także gmina rolnicza, wiele uwagi zamierza poświęcić pomocy rolnikom z naszej aglomeracji, aby czuli oparcie w jego osobie.

12.9.2014
HENRYK BREWIŃSKI

HENRYK BREWIŃSKI
HENRYK BREWIŃSKI, lat 65, urodzony w Łodzi, technik mechanik. Wiele lat swojego życia zawodowego przepracował w przedsiębiorstwach państwowych, między innymi w "Chemitex", PZM, Politechnika Łódzka, a następnie prowadził Auto Szkołę - Naukę Jazdy. Członek Samoobrony. Jego celem jest walka z patologią w życiu społecznym, a cel ten wskazał nieżyjący już Andrej Lepper.

12.9.2014
PIETRZYKOWSKA MARIA HELENA

Alternatywa wyborów
Zbliżają się Wybory Samorządowe, w listopadzie. Jesień 2014 roku to pora walki politycznej. Są jednak ludzie, którzy zadają sobie pytanie: Ale po co w ogóle istnieją partie polityczne, jeśli obywatele mogą bezpośrednio zarządzać swoimi miastami, a w regionach społeczności mają w rękach narzędzia władzy?!!
Bo potrzebna jest alternatywa, zarządca albo ideolog. Koniunkcja polityki i władzy stwarza pokusę oparcia się na działaniach korupcyjnych oraz siłowych. Przepychanka w sejmie nikogo nie może cieszyć, gdyż tego typu niezgoda uderza pośrednio w społeczeństwo. Może wobec tego zrezygnować z walki ideologiczno-programowej?

Polska zorganizowana, więc zarządzana bez partii politycznych, czy to możliwe? Nie! Mimo, że mówiąc kolokwialnie, nie wszystkie siły polityczne pragną społeczeństwa mądrego, żyjącego w dobrobycie, wypiętrzając programy oparte na ucisku. Kapitalizm, będący formą terroru ekonomicznego, uporczywie dążył do wykluczenia indywidualności, chętnie opierał się na masach, żyjących w biedzie. Ludność uboga [czy też, zgodnie z sofizmatem słownym u-Boga], to idealny materiał socjalny dla obróbki propagandowej. Widząc zachłanność ideologii, tego typu, gnębieni obywatele stworzyli partie polityczne, dające im ochronę. Owe siły programowo wrogie wobec zakusów fabrykantów i obszarników. Także Polacy. To wszystko dzieje historyczne, niegdysiejszego XIX i XX wieku.

A teraz, na początku III milenium naszej ery, gdy liberałowie głoszą hasła przeciwne, czy rodzina, przeciętny człowiek, wreszcie doczeka się życia dobrego, w pokoju i dostatku, zgodnego z programem Unii Europejskiej? Miejmy taką nadzieję! Partia Samoobrona opowiada się za rozkwitem Starego Świata, po to, aby Polacy, jako Europejczycy, mogli wpisać się w globalny wymiar polityczny. Nasza Polonia licznie zasiedlała także Nowy Świat Ameryki. Dlaczego używam tej zaprzeszłej nomenklatury, nazywając Europę "Starym Światem"? Gdyż, to co stare paradoksalnie wiążemy z doświadczeniem i mądrością, to co nowe z błędami młodości.

W roku 1849 na kongresie masonerii, Francuzi opowiedzieli się za uniš europejską, istniejącą bez granic i posiadającą jedną walutę. Aby powstała "Republika Starego Świata" trzeba obalić liczne mocarstwa - grzmiały prorocze słowa - a w tym celu trzeba sprowokować wojnę światową! No cóż, mocarstwa odpowiedziały kontrą, Europejczyków czekały w XX wieku kolejne dwie wojny światowe, ale w końcu nastały nowe porządki, bez mała po 150-ciu latach. Zwyczajne dzieje! Zapewne w przyszłości partie polityczne, ścierające się ideologicznie, będą zbędne, gdyż nastanie dobrobyt. A każda rodzina będzie żyła w szczęściu. Póki co jednak rzeczy zostaną po staremu, aby dualizm ekonomii i polityki doprowadził, z czasem, ludzkość ku świetlanej rzeczywistości!!! Wobec tego my obywatele musimy, dzięki wyborom samorządowym, tu i teraz dopilnować, aby także u nas, w każdym z regionów, panował ład i porządek, aby nasze dzieci z ufnością mogły spoglądać na zarządców Ojczyzny.

mgr Maria Pietrzykowska

12.9.2014
HERBRICH RYSZARD WALENTY

HERBRICH RYSZARD WALENTY
HERBRICH RYSZARD WALENTY, LAT 62 urodzony w Łodzi. Ukończył Politechnikę Łódzką, wydz. włókienniczy, który związał go z miastem i jego przemysłem. Obserwacja upadku tego przemysłu i obserwacja utraty miejsc pracy dla szerokiego kręgu obywateli stanowił podstawę do podjęcia działalności politycznej. Hobby: elektronika szeroko pojęta i informatyka. Członek Samoobrony od 2003 roku. Przewodniczący dzielnicy Polesie.

12.9.2014
PIETRZYKOWSKA MARIA HELENA

PIETRZYKOWSKA MARIA HELENA
PIETRZYKOWSKA MARIA HELENA , lat 60, mieszkanka Łodzi, urodzona w 1954 r., w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Artysta plastyk. Posługuje się trzema językami obcymi: angielskim, niemieckim, rosyjskim. Wieloletni członek Samoobrony.

12.9.2014
PIOTROWSKA MAŁGORZATA EWA

PIOTROWSKA MAŁGORZATA EWA
PIOTROWSKA MAŁGORZATA EWA, lat 43, urodzona w Łodzi. Wykształcenie zasadnicze - włókiennicze. Stan cywilny - niezamężna. Osoba niezwykle wrażliwa. Cechuje ją pozytywny stosunek do świata. Kandyduje do samorządu. Członek Samoobrony.

12.9.2014
GRZEGORZ WITOLD ANDRYSIAK

GRZEGORZ WITOLD ANDRYSIAK
GRZEGORZ WITOLD ANDRYSIAK - mieszkaniec Łodzi. Urodzony w Sieradzu w 1957 roku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, wydział chemii spożywczej. Żonaty, syn Aleksander studiuje fizykę techniczną. Ukończył wiele studiów podyplomowych w tym: Studium nauk politycznych, prawo dla inżynierów, Mikro i nanotechnologii. W pracy zawodowej pełnił funkcje kierownicze, od głównego technologa do wicedyrektora. Był także nauczycielem w szkole średniej. Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Wiceprzewodniczący partii Samoobrona w Łodzi. Doradca w zakresie społeczno - prawnym, Zarządu Wojewódzkiego.

12.9.2014
GRAŻYNA WOŻNIAKOWSKA

GRAŻYNA WOŻNIAKOWSKA
GRAŻYNA WOŻNIAKOWSKA - mieszkanka Łodzi, lat 56, urodzona w Konstantynowie Łódzkim. Wykształcenie średnie medyczne - pielęgniarka. Jeden syn, który jak wielu młodych ludzi musiał opuścić Polskę za chlebem. Radością jej życia, jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Wynika to z pasji zawodowej, a także z potrzeby serca. Członek partii Samoobrona.

12.9.2014
Piotr i Jakub

PIOTR PAWEŁ CZECH
   PIOTR PAWEŁ CZECH, lat 35, mieszkaniec
   Łodzi. Wychowałem się i mieszkam na
   Bałutach. Posiadam dyplom technika
   informatyki, obecnie studiuję zaocznie na
   czwartym roku informatyki na Politechnice łódzkiej na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Od stycznia 2004 r. jestem osobą samo-zatrudnioną i prowadzę działalność w zakresie obsługi technicznej sieci telewizji kablowej dla Toya sp. z o. o. Ponadto od 8 lat jestem członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Bracka 28. Jestem żonaty i mam syna w wieku 4 lat. Z racji prowadzonej działalności doskonale poznałem infrastrukturę miasta i jego zabudowę. Mam kontakt z szerokim wachlarzem lokalnej społeczności, od wykształconych i średnio zamożnych, poprzez grupę robotniczą a na studentach i emerytach kończąc. Łatwo nawiązuję kontakty i potrafię się porozumieć. Jestem osobą otwartą na nowe doświadczenia i pomimo różnych przeciwności losu mam nadzieję na lepsze jutro. Z doświadczenia, doskonale znam problemy przeciętnej rodziny. Chciałbym mieć wpływ za zachodzące zmiany w naszym mieście, dlatego też oferuję swoją kandydaturę.

10.9.2014


Diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych


Zgodnie z uchwałą PKW, przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wysokości - 650 zł. Stawka dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji to - 600 zł, a dla ich członków - 550 zł.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

Członkom obwodowych komisji wyborczych dieta przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników.

Jeśli chodzi o komisje obwodowe to, zgodnie z ostatnią uchwałą PKW, dieta przewidziana dla ich przewodniczących wynosi - 380 zł, dla zastępców - 330 zł, a dla członków - 300 zł.

5.9.2014
Komisje Wyborcze


Osoby zainteresowane pracą ( odpłatną ) w Komisjach Wyborczych w województwie Łódzkim, proszone są o kontakt,

w Łodzi, zgłoszenia osobiste do naszego biura:
codziennie od 15 - 17,00 w dni robocze, - ul. Próchnika 1 lok 314

w powiatach, proszę kontaktować się telefonicznie z Przewodniczącymi powiatów,
- wykaz na łódzkiej www, w zakładce " nasi w terenie ".

5.9.2014
Wsparcie - to nie łaska !


Przyszło nam się zmierzyć z następnym problemem czyli jak pozyskać fundusze aby w miarę skutecznie realizować kampanię wyborczą. "Z pustego i Salomon nie naleje" - smutne ale prawdziwe. Własnymi siłami realizujemy bieżące cele ale okres kampanii cechuje się zwiększoną aktywnością, a to wymaga dodatkowych środków. Jestem przekonany, że w naszym kraju, który tak miłujemy, są osoby dla który Samoobrona jest symbolem walki o lepsze jutro. Dlatego też, pomóżcie nam, wpłacając choćby złotówkę. Ta symboliczna kwota, pomnożona przez setki osób, bardzo nam pomoże. Za co z góry serdecznie dziękujemy. A poniżej dane bankowe.

Krzysztof Łysyganicz

Nr rachunku FUNDUSZ WYBORCZY SAMOOBRONA
Bank Meritum Warszawa
Nr: 12 1300 0000 2076 4014 9637 0001
Limit wpłat od jednej osoby wynosi: 25.200,00 zł

Wpłaty na konto partii
Nr: 33 1300 1036 2006 4014 9637 0001
Limit wpłat od jednej osoby wynosi 25.200,00 zł

4.9.2014
Komunikat z dnia 4.09.2014r.

Łódzki Wojewódzki Sztab Wyborczy


 1. od 8 września do ciszy wyborczej -
  Biuro Sztabu czynne - codziennie od 15,00 - 17,00
  adres : Łódź ul. Próchnika 1 lok 314 ( III piętro )
  numer tel. 781 42 73 69

 2. Sztab tworzy Rada Wojewódzka powiększona o Przewodniczących Powiatów.

2.9.2014


Dagny Grabowska

W imieniu Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet, zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów/spotkań, przeznaczonych dla kobiet i ich rodzin. Będziemy rozmawiać m.in o bezpieczeństwie finansowym rodzin, o prawie rodzinnym, spadkowym, finansowym, a także o tym jakiego realnego wsparcia może udzielić osobie bezrobotnej Urząd Pracy i o rynku pracy.

Warsztaty są bezpłatne, specjaliści będą odpowiadać na wszystkie pytania uczestniczek/uczestników

Kobiety - Kobietom - i nie tylko


Począwszy od września, ruszamy z cyklem bezpłatnych tematycznych spotkań/warsztatów dla kobiet z woj. łódzkiego i ich rodzin. Warsztaty będą odbywać się raz w miesiącu i będą kontynuacją tematów poruszanych podczas II Łódzkiego Kongresu Kobiet.

Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zapraszają na spotkanie dedykowane kobietom województwa łódzkiego i ich rodzinom. Spotkanie jest kontynuacją panelu, który miał miejsce podczas II Łódzkiego Kongresu Kobiet o tematyce :"Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie łódzkim" i ma na celu wsparcie kobiet, które mają problemy ze znalezieniem pracy lub planują jej zmianę. Udział w spotkaniu pozwoli zapoznać się z kierunkami zmian w polityce rynku pracy, obejmujących zarówno grupę osób bezrobotnych, jak i pracodawców oferujących wolne miejsca pracy. Planowane zmiany to między innymi: poprawa jakości usług świadczonych osobom bezrobotnym w odpowiedzi na ich potrzeby, poprawa efektywności działania urzędów pracy oraz wsparcie pracodawców ułatwiające zatrudnianie jak i utrzymanie pracowników na oferowanych stanowiskach pracy. Podczas spotkania przewidziana jest także dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestniczek i uczestników.

Termin spotkania: 09.09.2014 r.(wtorek),

Miejsce spotkania: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, budynek A, parter, sala 0.06

Prowadzący: Edyta Kolenda i Małgorzata Sinior - doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Program:

10:00 - 10.15 Przywitanie się i rozpoczęcie spotkania (WUP, SŁKK)

10:15 - 11:30 Najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 1. Główne kierunki zmian w polityce rynku pracy, a w szczególności:

  * profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych (wprowadzone zmiany zobowiązują powiatowy urząd pracy do ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy, oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie). Dzięki czemu planowana pomoc będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej. W oparciu o tę informację możliwe jest formułowanie odpowiednich programów i dobieranie takich form aktywizacji, które z największym prawdopodobieństwem mogą przyczynić się do wejścia lub powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy.

 2. Publiczne służby zatrudnienia - wsparcie pracodawców

 3. Oferta usług Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi.

  * prezentacja usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi, adresowanych do osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych i niezarejestrowanych w urzędach pracy.
  * prezentacja podstawowych form aktywizacji zawodowej, czyli usług i instrumentów rynku pracy ułatwiających osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy, np: poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, zatrudnienie subsydiowane.

11:30 - 11:45 Przerwa

11:45 - 12:30 Najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - cd.

12.30 >>> Dyskusja z uczestniczkami i uczestnikami oraz podsumowanie i zakończenie spotkania.

1.9.2014
Delegacja województwa Łódzkiego w Kruszynie


Na zaproszenie Przewodniczącego ZZR Samoobrona, Leszka Kuropatwińskiego do Polski przybył zespół folklorystyczny z Białorusi. Część uroczystości ( w dniu 31.08.2014r. ), odbyła się w miejscowości Kruszyna - woj. Kujawsko - pomorskie. Oczywiście na tak sympatycznej uroczystości nie mogło zabraknąć delegacji z woj. Łódzkiego. Poniżej parę fotek. Dodam, ze smutkiem, że zespół przybył w okrojonym składzie, ponieważ kilka pań nie otrzymało polskiej wizy - wstyd.


30.8.2014
Komunikat dnia 30.08.2014 r.


Łódzki Wojewódzki Sztab Wyborczy

1/ Informuję, że 28 sierpnia br., został zarejestrowany w Warszawie w PKW,

          Komitet Wyborczy - Samoobrona.

2/ Powołuję pełnomocników wyborczych przygotowujących listy do Sejmiku Wojewódzkiego,

          Okręg nr 1 - miasto Łódź
          Grzegorz Andrysiak - zam w Łodzi

          Okręg nr 2 - obejmujący powiaty: Kutnowski, Łęczycki, Łowicki, Zgierski
          Andrzej Szymański
- zam. Powiat Kutnowski

          Okręg nr 3 - obejmujący powiaty : Łaski, Pabianicki, Pajęczański,
          Poddębicki, Sieradzki, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski
          Andrzej Urbaniak
- zam. Powiat Wieluński

          Okręg nr 4 - obejmujący powiaty: Piotrkowski, Radomszczański,
          Łódzki Wschodni, Bełchatowski i miasto
          na prawach powiatu - Piotrków Tryb.
          Kazimierz Babczyński
- zam. Piotrków Tryb.

          Okręg nr 5 - obejmujący powiaty: Opoczyński, Rawski, Skierniewicki,
          Tomaszowski, Brzeziński i miasto na prawach powiatu - Skierniewice.           Michał Sobczyk
- zam. Powiat Tomaszowski.

3/ O listach i kandydatach do Rad Gminy, Wójtów, Prezydentów, itd - decydują Przewodniczący powiatów.

4/ Dane kontaktowe do w/w osób znajdują się w zakładce "Nasi w terenie" na łódzkiej stronie internetowej.

Łysyganicz

30.8.2014
Informacja


W dniu 28 sierpnia 2014 r., Państwowa Komisja Wyborcza , przyjęła zawiadomienie o utworzeniu

Komitetu Wyborczego " Samoobrona".


Pełnomocnikiem Wyborczym jest Jan Sochocki a finansowym Halina Sikorska. 
 OECD: co piąte polskie dziecko jest ubogie
 

Co piąte polskie dziecko jest ubogie - alarmuje OECD. W porównaniu do innych krajów OECD Polska wypada najgorzej pod względem sytuacji materialnej i mieszkaniowej, całkiem dobrze zaś, jeśli chodzi o edukację - wynika z raportu, z którego szczegółami zapoznali się posłowie.

Na posiedzeniu Komisji polityki społecznej i rodziny dr. Simon Chapple z Wydziału Polityki Społecznej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawił szczegóły opublikowanego we wrześniu zeszłego roku raportu na temat sytuacji dzieci w krajach należących do OECD.

Jak wynika z raportu, przeciętny dochód rodziny w Polsce należy do najniższych wśród krajów OECD, a ponad 21 proc. polskich dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa (przy średniej wynoszącej ok. 12 proc.). Jak podkreślił Chapple, gorzej mają tylko Meksyk i Turcja. Eurostat: 63 proc. Polaków nie stać na wakacje
 

1. 63 proc. Polaków nie stać, by raz w roku pojechać przynajmniej na tydzień urlopu poza miejsce zamieszkania - wynika z najnowszych danych Eurostatu o biedzie w Unii Europejskiej.

2. Z tych danych za rok 2008 wynika, że 20 proc. Polaków nie może sobie pozwolić na to, by wystarczająco ogrzać mieszkanie, 21 proc. - by przynajmniej raz na dwa dni jeść mięso, drób, rybę albo ich wegetariański, pełnowartościowy zamiennik, a 17 proc. nie stać na samochód. Po analizie tych wskaźników Eurostat policzył, że odsetek osób dotkniętych "materialnym niedostatkiem" wynosi w Polsce 32 proc., czyli należy do najwyższych w Europie. Oznacza to, że niemal co trzeci Polak pozbawiony jest, wbrew własnej woli, co najmniej trzech z dziewięciu dóbr materialnych różnych kategorii, które są wyznacznikiem poziomu życia.

3. Rodziny wielodzietne zagrożone ubóstwem
średnia w UE to 17 proc., natomiast w Bułgarii ten wskaźnik wynosi 51 proc., w Rumunii - 50 proc., na Węgrzech 37 proc., na Łotwie 35 proc. Najmniej osób, których nie stać na różnego rodzaju dobra, jest w Luksemburgu (4 proc.) oraz Holandii i Szwecji (5 proc.).

4. Od materialnego niedostatku Eurostat odróżnia biedę, która jest pojęciem względnym i zagraża osobom osiągającym przychody poniżej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. KE tłumaczy, że środki poniżej takiego progu ubóstwa uniemożliwiają pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym - stąd mowa o tzw. wykluczeniu, które jest pojęciem szerszym niż bieda. W UE wskaźnik ten utrzymuje się na stabilnym poziomie 17 proc., natomiast w Polsce spadł z 19 do 17 proc. Dane potwierdzają, że najbardziej zagrożone i objęte biedą są dzieci (22 proc. w Polsce i 20 proc. w UE).

5. Pracujących na etacie biedacy - czytaj w Onet Biznes

Najwięcej tak rozumianej biedy jest na Łotwie (26 proc.), w Rumunii (23 proc.) i w Bułgarii (21 proc.), podczas gdy najmniej w Czechach (9 proc.), Holandii i na Słowacji (11 proc.), przy czym trzeba pamiętać, że próg ubóstwa różni się znacząco w poszczególnych krajach.
Eurostat opublikował te dane z okazji inauguracji Europejskiego Roku Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym pod auspicjami Komisji Europejskiej i hiszpańskiego przewodnictwa w UE. Pomagaj
 
Dla Ciebie to jedno kliknięcie, dla nich to kwestia godnego życia. Nie wahaj się!

 


 Konstytucja
 
Konstytucja - projekt Samoobrony
  

 


 Program
 
Program Społeczno-Gospodarczy Samoobrony
  
 Umowy
   1.  broszura
 2.  Wybory do PE
 3.  Okręgi do Sejmiku
 4.  Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Łodzi

 5. Deklaracja programowa
      "Solidarne Państwo"
 
TVN
  
 
GW
  

poprzednio:  0  1  2  3  4  5