Andrzej Lepper Samoobrona powiat łódzki

Nie w dół a w górę, nie słowem a czynem, razem zbudujemy Polskę,
- nowy ład społeczny, z miłości do ojczyzny, z szacunku dla człowieka.

Krzysztof Łysyganicz
Łódź
Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości,
(Mt 5,10-12)
 

Życzenia Świąteczne
Bóg się rodzi - moc truchleje
Oby tak się stało, że wszelka zła moc, ulegnie przemianie w dobro.
Niech w naszych Polskich domach zagości; życzliwość, radość, miłość i poszanowanie.
Niech Ci, co nie zauważają potrzeb drugiego człowieka, przetrą oczy ze zdumienia -
i nawrócą się.

Z okazji Świąt Bożego narodzenia życzymy,


Wszystkim mieszkańcom naszego województwa; wiary w odrodzenie, pogodnych, spędzony wspólnie z rodzina świąt. Niech dobry Bóg , zagości w Waszych domach.


Z okazji Nowego 2015 roku,

Samych sukcesów, bogactwa materialnego i duchowego,
skutecznej walki w realizacji celów zawodowych i prywatnych.


Wesołych Świąt
w imieniu członków Łódzkiej Samoobrony

Zarząd Wojewódzki


 Samoobrony 
 
       


Kontakt
Samoobrona
Łódź
ul. Próchnika 1 lokal 314
tel.biurowy 48 781 427 369
Biuro czynne
śr od 15,00 - 17,00
e-mail: lodz.samoobrona@vp.pl
 

Zapraszamy
na spotkania
dla członków spotkania obowiązkowe
Partia pierwszy poniedziałek
miesiąca o godz.1800 - 1845
Związek ZR pierwszy wtorek
miesiąca o godz.1800 - 1845
 
dla pozostałych
środa o godz.1800 - 1845
 


Partia Samoobrona
Członek prezydium
i Rady Krajowej
przewodniczący Rady Wojewódzkiej
po. przewdoniczący partii i związku w Łodzi
Krzysztof Łysyganicz
Krzysztof Łysyganicz
tel. 722 07 62 76

pomoc techniczna
Ryszard Herbrich


 

 

Od 1.08.2005r. odwiedziło
nas już

gościDarmowe Liczniki dla Twoich stron! WWW.LICZ.PL

SAMOOBRONA RP Łódź
Dodaj do ulubionych !
 
Bezpłatne porady prawne
dla członków "Samoobrony"ostatnia aktualizacja: 18.XII.2014
 

 
 
18.12.2014
Krzysztof Łysyganicz

"Bóg się rodzi moc truchleje"Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę Wszystkim: pogody ducha, wiary w lepszą przyszłość, więcej rozwagi i mądrych decyzji. Niech spotkanie przy wspólnym stole będzie także chwilą refleksji na przyszłością nas samych. Niech stanie się odrodzenie w duchu umiłowania człowieka. A dzieciakom i nie tylko, niech dobry los sprowadzi Mikołaja, wyposażonego w duży worek, pełny wspaniałych prezentów. A koleżankom i kolegom, życzę więcej pokory i pracy dla Polski i Polaków.

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
Krzysztof Łysyganicz

Polecamy

Naród nie ma prawa wypowiadać się, czy wolno sprzedać resztę polskiej ziemi, jakią są jeszcze Lasy Państwowe.

Senat przegłosował nowelizację ustawy o GMO

18.12.2014
Krzysztof Łysyganicz

Wieści z ŁódzkiegoWybory do izb rolniczych


3 kwietnia 2011 roku odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Kandydować mogą wyłącznie członkowie izb: osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych i członkowie RSP posiadający wkłady gruntowe. Kandydować można tylko w okręgu, w którym kandydat ujęty jest w spisie uprawnionych do głosowania. Wybór członków rady powiatowej odbywa się w wyborach bezpośrednich, większościowych i tajnych. W gminach o powierzchni użytków rolnych do 4 tyś. ha wybiera się 1 osobę, w gminach o powierzchni powyżej 4 tyś. ha wybiera się 2 osoby. W miastach na prawach powiatu wybiera się jednego przedstawiciela i wchodzi on w skład rady powiatowej izby z sąsiedniego powiatu. Dalsza procedura jest następująca:
- rada powiatowa izby wybiera przewodniczącego rady powiatowej i delegata na walne zgromadzenie izby,
- walne zgromadzenie izby rolniczej wybiera prezesa izby rolniczej i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Izby stanowią rolniczy samorząd zawodowy, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwiązania problemów polskiego rolnictwa oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych w nich podmiotów. Rolnicy za pośrednictwem Izb Rolniczych mogą: opiniować rządowe projekty dotyczące produkcji rolnej oraz rynku rolnego, wpływać na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, kształt edukacji i doradztwa rolniczego, poprawę środowiska przyrodniczego, zdrowia a także ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie.

Wybory są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej z gmin wybierani są dwaj delegaci (ewentualnie jeden ale tylko w sytuacji jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tyś. ha). Wchodzą oni w skład tzw. rady powiatowej, z której na pierwszym posiedzeniu wyłonieni zostają przewodniczący i delegat.

18.12.2014
Krzysztof Łysyganicz

Wieści z ŁódzkiegoUwaga - Ważne


W związku z kończącą się w 2014 r. kadencją Powiatowej Rady Zatrudnienia, rozpoczynamy nabór na kolejną kadencję na lata 2015-2018. Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy prosimy o zgłaszanie swoich przedstawicieli do pracy w Radzie.

W miejsce dotychczasowych Powiatowych Rad Zatrudnienia utworzone zostaną Powiatowe Rady Rynku Pracy, których członkami będą przedstawiciele działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Do dotychczasowego zakresu działania powiatowej rady rynku pracy włączone zostało opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a znowelizowanej ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami na obszarze powiatu.

Funkcjonowanie PRRP jest uregulowane w znowelizowanej ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 poz.674 z późn. zm.) art. 22 ust. 3 i 6. Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Osoby zainteresowane proszę o pilny kontakt z Krzysztofem Łysyganiczem

16.12.2014
Krzysztof Łysyganicz

Wieści z ŁódzkiegoPowołanie


Informuję, że w dniu 17.12.2014r., powołałem pana Marcina PARA( tel 515 26 53 76), na pełniącego obowiązki,
Marcin Para
przewodniczącego koła partii Samoobrona w mieście Bełchatów. W sensie organizacyjnym w/ wymieniony podlega przewodniczącemu powiatu Bełchatowskiego panu Stanisławowi Sikorze.

Upoważnienie traci moc z chwilą odwołania lub wyboru władz Statutowych.

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
Krzysztof Łysyganicz

16.12.2014
Krzysztof Łysyganicz

Wieści z ŁódzkiegoW dniu 14.12.2014 r., w miejscowości Kutno, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej, partii Samoobrona. Omówiono przebieg wyborów Samorządowych jak również bieżące zadania.

W przerwie obrad, uczestnicy zostali zaproszeni na obiad, który był także okazją do podzielenia się opłatkiem. W imieniu naszego województwa głos zabrał Przewodniczący Rady Wojewódzkiej pan Krzysztof Łysyganicz. Skład naszej delegacji: Grzegorz Andrysiak, Michał Sobczyk, Włodzimierz Sut, Andrzej Urbaniak, Krzysztof Łysyganicz, Andrzej Szymański, Jolanta Mitka.


7.12.2014
Krzysztof Łysyganicz

Wieści z ŁódzkiegoWykaz osób które uzyskały mandat do Rady Gminy z woj. Łódzkiego

Powiat Sieradzki
odpowiedzialny: Przewodniczący powiatu - pan Wlodzimierz Piasecki
Gmina Błaszki - Radny pan URBAN MAREK KAROL
Gmina Goszczanów - Radny pan MARIUSZ GRUCA
Gmina Wróblew - Radny pan ROGALA MIROSŁAW

Powiat Piotrkowski
odpowiedzialny: Przewodniczący powiatu - pan Kazimerz Babczyński
Gmina Gorzkowice - Radny pan MARIAN SOBIERAJSKI

Powiat Wieruszowski
odpowiedzialny: Przewodniczący powiatu - pan Włodzimierz Sut
Gmina Sokolniki - Radny pan ADRIAN NIEDZWIECKI

Powiat Wieluński
odpowiedzialny: Przewodniczący powiatu - pan Andrzej Urbaniak
Gmina Konopnica: - Radna pani MITKA JOLANTA
Gmina Osjaków: - Radny pan JAN ZATWARNICKI

6.12.2014
Krzysztof Łysyganicz

Prawo wyboruPrawo wyborcze jakie zostało utworzone w "Demokratycznym Państwie Prawa" jest według oceny znawców tematu - bublem prawnym. Nie uwzględnia preferencji wyborców, eliminuje z życia społeczno - politycznego tych głosujących, którzy mają inne poglądy, odmienne od obowiązujących. Na tą problematykę zwrócił uwagę nasz kolega Grzegorz Andrysiak. Rozpoczął trudną walkę z systemem. Do naszego info dołączamy korespondencję naszego kolegi, w tym protesty wyborcze. Oceńcie sami.

SN w W-wie 1.05.2014 skarga w spr. ważności wyborów do parlamentu Europejskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich 21.08.2014 - Skarga Konstytucyjna do TK przez RPO w przedmiocie pozostawienie protestu wyborczego bez żadnego biegu dla wnioskodawcy - spr. ważność wyborów do PE w dn. 25.05.2014

wyrok sądu SN w spr. ważności wyborów do PE 10.06.2014

RPO odpowiedź w sprawie mechanizmu progów wyborczych w wyborach do PE 7.11.2014

Sąd Okręgowy Protest Wyborczy w związku z nieprawidłościami w wyborach samorządowych 28.11.2014

Polecamy

Kabaret Klika: Katyń - Wołyń
Kara śmierci dla Leppera /1/ MORD NA LEPPERZE TO BYŁA EGZEKUCJA!

20.11.2014
Krzysztof Łysyganicz

Odpowiedź na nasz protestSzanowny Panie,

W załączeniu przekazuję odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej- Pismo ZPOW-770-7/14.

Z poważaniem
Jacek Zieliński
Krajowe Biuro Wyborcze
Zespół Prezydialny

Odpowiedź PKW na nasz protest

20.11.2014
Krzysztof Łysyganicz

OdwołanieZ dniem 21 listopada 2014r., odwołuję z funkcji pełniącego obowiązki, Przewodniczącego Powiatu Poddębickiego ZZR SAMOOBRONA,

pana TOMASZA LASKOWSKIEGO.

Krzysztof Łysyganicz

18.11.2014
Krzysztof Łysyganicz

PROTEST
- w sprawie pracy PKW
- Zarządu Województwa Łódzkiego partii Samoobrona

Z informacji i komunikatów informujących o cząstkowych wynikach wyborów Samorządowych jasno wynika, że Samoobrona nie jest ujęta w liczeniu głosów a również wystawiliśmy listy do Sejmiku i Rad Gmin.
A oto przykład, Nie przekroczyły 5 proc. progu wyborczego i mandatów nie zdobyły:
Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego - 3,37 proc.,
Ruch Narodowy - 1,44 proc. i
Demokracja Bezpośrednia - 1,39
Informujemy i żądamy pełnej informacji. Przypominamy, że nasi kandydaci to nie wykluczeni społecznie osobnicy a pełnoprawni obywatele RP. Czyżby zasada Demokratycznego Państwa Prawa nie dotyczyła PKW.

Za Zarząd
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
Krzysztof Łysyganicz

17.11.2014
Krzysztof Łysyganicz

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim tym, imiennym i bezimiennym, którzy zaangażowali się w pracach do Wyborów Samorządowych.
Bez względu na wynik, pamiętajcie Samoobrona i Wy - jej działacze czy też politycy - jesteście Polsce potrzebni !!!.
Przydzie czas, że społeczeństwo Polskie uświadomi sobie, że bez Samoobrony, jej duchowego przywódcy Andrzeja Leppera, nie będzie w naszym kraju zmian na lepsze. Życząc cierpliwości i wytrwałości, jeszcze raz dziękuje.

Krzysztof Łysyganicz

14.11.2014

Jestem mądry - głosuję na Samoobronę !!!


Jak można głosować na partie, które miały, bądź mają, realny wpływ na stan województwa Łódzkiego. A oto kilka przykładów,
 • 2 miejsce pod względem zadłużenia w kraju, po Warszawie,
 • przeciętne dochody czyli bieda piszczy z głodu,
 • około 20 % zdolnych do pracy siedzi w domu i wpada w depresję - a w statystyce brak tych co dali nogę z Polski i tych co mają urząd pracy w nosie,
 • stan środowiska, haniebne ostatnie miejsce w kraju, bezpieczeństwo, 3 miejsce - ale od końca,
 • ostatnie miejsce pod względem zdrowotnym,
Tylko pogratulować, tym, co wypisują marzenia albo kłamstwa. Czas skończyć z festiwalem obłudy. Czas skończyć z zasadą : Obiecać i zapomnieć.

Jest takie stare polskie przysłowie: Nie pchaj się na afisz jak nie potrafisz.

13.11.2014

Jestem mądry - głosuję na Samoobronę !!!


Naszym kandydatom można ufać, to mądrzy i kompetentni kandydaci, nie skażeni bezmyślnością.

A oto mały wycinek naszych celów

 • Internet za symboliczną złotówkę w domu każdego uczącego się dzieciaka i komputer,
 • rozwój budownictwa komunalnego,
 • skierowanie maksymalnych środków na lecznictwo otwarte i zamknięte,
 • utworzenie banku województwa Łódzkiego w celu wspierania lokalnych firm,
 • odbudowa szkolnictwa zawodowego,
 • natychmiastowa odbudowa i budowa systemu opieki na osobami starszymi,
 • wspieranie rodzimych firm poprzez preferencje w przetargach.


A w Łodzi dodatkowo,
 • w każdym domu kran z wodą - bo wstyd, że ludzie chodzą z wiaderkami po wodę,
 • place zabaw także w centrum - tam też rodzą się dzieci,
 • zasiłek miejski dla najuboższych - lepiej dać - niż mieć kogoś na sumieniu,
 • dość polnych dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - nie można lekceważyć tych , którzy wzbogacają nasze miasto,
 • pieniądze z czynszów na remonty domów komunalnych, bo świnia w chlewie ma czyściej i ładniej.

To też tylko mały wycinek naszych planów.

11.11.2014
Krzysztof Łysyganicz

Wieści z Łodzi


Święto Niepodległości


W dniu 11.11.2014 r., w Łodzi, odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości. Po mszy i okolicznościowych przemówieniach, uczestnicy składali wiązanki kwiatów przed "Grobem Nieznanego Żołnierza". I jak co roku, nie mogło zabraknąć delegacji Samoobrony. Miasto Łódź reprezentowali: Henryk Brewiński, Sebastian Słowakiewicz, Ryszard Otwinowski, Paweł Czech, a województwo, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej pan Krzysztof Łysyganicz.


10.11.2014

Odezwa
Zarządu partii
Samoobrona powiatu Łódzkiego


Wielu z Was z szacunkiem i uznaniem wspomina Andrzeja Leppera.
On miał odwagę wykrzyczeć cała prawdę o krzywdzie prostego człowieka.
On miał odwagę wskazać tych, dla których chciwość była ważniejsza od losu Polski i Polaków.

Jego już nie ma, pozostali uczniowie jego i Samoobrona.
Idzcie i walczcie, pamiętajcie, abyście nigdy nie zwątpili.
Oto słowa jakie wypowiedział na krótko przed śmiercią.

I jesteśmy, tak jak nakazał, wbrew tym, dla których marzeniem było, aby Lepper dał im święty spokój.

Teraz wybory samorządowe - jakże ważne dla naszej małej ojczyzny.
Nie prosimy o głos.
My prosimy o opamiętanie. Jak można głosować na tych, dla których jesteście dojną krową. Na tych. dla których biedny znaczy mniej niż zero. Nie cieszcie się Ci, co jeszcze coś mają, na was też przyjdzie pora. Wydoją Was i wyrzuca jak odpad do komunalnego kontenera.

Wystawiliśmy listy do wielu Rad Gmin, do Sejmiku wojewódzkiego. Do Rady Miejskiej w Łodzi stratujemy razem z SLD, mimo, że my, to lewica chrześcijańska. Tak jest konieczność, aby zatrzmać potok zła.

Ufajcie nam, tak jak my wierzymy w waszą mądrość Waszą troskę o byt codzienny.

Głosujcie tak jak wam sumienie nakazuje a nie presja medialna. Wsłuchajcie się w głos waszego rozumu a jesteśmy pewni ze zagłosujecie na Samoobronę.

10.11.2014
Krzysztof Łysyganicz

Konwencja Wyborcza w Łodzi
W dniu 9.11.2014r. Województwo Łódzkie spotkało się na tradycyjnej już Konwencji Wyborczej.
Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym i minutą ciszy w celu uczczenia pamięci Andrzeja Leppera.
Następnie, wystąpienie swoje miał przewodniczący Lech Kuropatwiński, a pan Krzysztof Łysyganicz, zaprezentował kandydatów do Rad Gmin, Sejmiku i Rady Miejskiej w Łodzi. Na zakończenie wszyscy uczestnicy razem odśpiewali Rotę.
W przerwie i po zakończeniu uczestnicy częstowali się kawą herbatą, pysznymi ciastami oraz doskonałą zupą węgierską i domowymi wyrobami wędliniarskimi.


4.11.2014
Krzysztof Łysyganicz

KONFERENCJA PRASOWAW dniu 9 listopada br., w Łodzi odbędzie się Konwencja Wyborcza "Samoobrony" woj. Łódzkiego, w trakcie której przewidziana jest konferencja prasowa, o godzinie 12,00, mająca na celu przedstawienie kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi. Udział zapowiedział Przewodniczący partii Lech KUROPATWIŃSKI

II. Adres,
Restauracja "La Fiesta"
Łódź ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 56/58
Teren Klubu Sportowego "Start"


30.10.2014
Krzysztof Łysyganicz

Budowa Pomnika
Andrzeja Zbigniewa Leppera

info

Z prac w komitecie zrezygnował Andrzej Urbaniak a dołączył Andrzej Prochoń

Osoby zainteresowane pomocą w pracach komitetu, jak i innym wsparciem, serdecznie zapraszamy.


25.10.2014
Krzysztof Łysyganicz

Samoobrona - Wybory Samorządowe
16.11.2014r.
Wykaz kandydatów na Radnych do Rad Gmin w województwie Łódzkim

Powiat Sieradzki
Odpowiedzialny: Włodzimierz Piasecki - przewodniczący powiatu

Gmina Wróblew
1/ Włodzimierz Piasecki
2/ Mirosław Rogala
3/ Zdzisław Krawczyk
4/ Anna Józefa Owczarek

Gmina Błaszki
1/ Marek Urban

Gmina Goszczanów
1/ Mariusz Gruca
2/ Dariusz Piekarski
3/ Anna Szymańska
4/ Magdalena Kowalczyk
5/ Renata Wasilewska

Powiat Brzeziński
Odpowiedzialny: Paweł Urbanek - przewodniczący powiatu

Gmina Domosin
1/ Paweł Urbanek

Powiat Piotrkowski
Odpowiedzialny: Kazimierz Babczyński - przewodniczący powiatu

Gmina Gorzkowice
1/ Marian Sobierajski

Powiat Tomaszowski
Odpowiedzialny: Michał Sobczyk - przewodniczący powiatu

Gmina Czerniewice
1/ Michał Sobczyk

Powiat Wieruszowski
Odpowiedzialny: Włodzimierz Sut - przewodniczący powiatu

Gmina Czastar
1/ Elżbieta Olejnik
2/ Adam Pietras
3/ Tatiana Werbicka
4/ Włodzimierz Sut
5/ Andrzej Zaustowicz
6/ Mariusz Korus
7/ Stanisław Preś

Gmina Galewice
1/ Sylwester Kania

Gmina Sokolniki
1/ Ryszard Szuster
2/ Kamil Kapral
3/ Rafał Niedzwiecki
4/ Damian Olszewski
5/ Adrian Niedzwiecki
6/ Waldemar Mielczarek
7/ Żaneta Pawlak
8/ Magdalena Herbeć
9/ Donata Stępień

22.10.2014
Krzysztof Łysyganicz

Powołanie
Przewodniczący województwa pan Krzysztof Łysyganicz, powołał,

pana Pawła Urbanka

na pełniącego obowiązki przewodniczącego powiatu Brzezińskiego Powołanie traci ważność z chwilą wyboru władz powiatowych lub odwołania.
Kontakt telefoniczny do w/ wymienionego 507 012 425

14.10.2014
Krzysztof Łysyganicz

Wieści z Łodzi
W hotelu by HILTON w Łodzi, w dniach 14- 15 .10.2014r., odbywa się VII Europejskie Forum Gospodarcze. O randze spotkania świadczy fakt uczestnictwa wybitnych osobistości, ( z Polski i zagranicy ), ze świata nauki, polityki, gospodarki. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć przedstawicieli Samoobrony, tym razem, w osobach : Grzegorz Andrysiak, Krzysztof Łysyganicz.

Forum

13.10.2014
Krzysztof Łysyganicz

Stanowisko
Samoobrona - Łódź 13.10.2014 r.

Stanowisko Zarządu Łódzkiego dotyczące wyborów Prezydenta miasta Łodzi

Zarząd Łódzki wysłuchał relacji naszych emisariuszy, których zadaniem było wysondować, kto ze zgłoszonych kandydatów i kandydatek reprezentuje tak zwaną wrażliwość społeczną.

Po dogłębnej analizie ustalono, ze pan Tomasz Trela z SLD, będzie właściwą osobą na właściwym stanowisku.

W związku z powyższym, Samoobrona w Łodzi zdecydowanie popiera i rekomenduje, pana Tomasza Trelę na stanowisko Prezydenta miasta Łodzi.

za Zarząd Łódzki

Krzysztof Łysyganicz

10.10.2014
Krzysztof Łysyganicz

Podziękowanie
Składam ta drogą podziękowanie wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do zarejestrowania naszych list ( zbieranie podpisów, kompletowanie dokumentacji ) do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Szczególne dziękuję panom, Michałowi Sobczykowi, Andrzejowi Szymańskiemu, Grzegorzowi Andrysiak, Kazimierzowi Babczyńskiemu, Andrzejowi Urbaniakowi.

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej

Krzysztof Łysyganicz

5.10.2014
Krzysztof Łysyganicz

Bliżej prawdy - Przemyślenia
Przeglądając strony internetowe portali zajmujących się polityką, trafiam na różne charakterystyki Samoobrony. Jedni przypisują nam socjalizm w czystej postaci, drudzy kierują nas ku skrajnej prawicy a jeszcze inni narodowcom. Faktycznie, analizując czy to wypowiedzi, czy tezy programowe, w oderwaniu do całości, można dojść do jakże mylnych wniosków.

Punktem wyjścia do skutecznego określenia Samoobrony na mapie politycznej Polski winny być słowa - hasła; człowiek, rodzina, praca, godne życie. Do tego należy dodać wypowiedzi Andrzeja Leppera powtarzane za Janem Pawłem, że kapitalizm nie jest optymalnym rozwiązaniem dla ludzkości. I tu tkwi tajemnica. Jest prawdą, że Andrzej Lepper oparł całą swoją działalność polityczną na społecznej nauce kościoła. Był wiernym i oddanym katolikiem a dwie Encykliki; Rerum Nowarum i Centesimus Annus to prawdziwy fundament wiedzy - kim była i jest Samoobrona. Nie jest tajemnicą, że to one ukształtowały poglądy A. Leppera a zarazem wyprofilowały kierunki działań. W Samoobronie jest wszystko: umiłowanie drugiego człowieka, patriotyzm, niechęć do blagierów, poszanowanie dorobku narodowego, żywa reakcja na wszelką krzywdę i zło czynione choćby z chęci zysku.

Należało by się zastanowić czy nie czas przypisać Samoobronie właściwego określenia zanim zrobią to inni a być może błędnie. Śmiem twierdzić że najbardziej adekwatne było by ujęcie Samoobrony jako Lewicy Katolickiej. Ani w lewo ani w prawo.

(-) Krzysztof Łysyganicz

4.10.2014


List poparcia


 
S A M O O B R O N A
Biuro wojewódzkie w Łodzi
90-408 Łódź ul. Próchnika 1 lok 314
tel 781 427 369, e-mail lodz.samoobrona@vp.pl
Łódź dnia 3.10.2014r.Kandydat na Prezydenta miasta
w Piotrkowie Trybunalskim
Szanowny Pan
Krzysztof Andrzej Chojniak
List poparcia


Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Powiatu pana Kazimierza Babczyńskiego, po uzgodnieniu stanowiska z Radą Wojewódzką, uprzejmie informuję, że udzielamy panu poparcia w ubieganiu się o stanowisko Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Ufam, że pańska praca na rzecz miasta i jego mieszkańców stanowić będzie cel główny.

Życzę powodzenia w zbliżających się wyborach.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej

Krzysztof Łysyganicz


2.10.2014


Festiwal Obywatela


Festiwal Obywatela już 17-19 października w Łodzi:

Festiwal Obywatela

25.9.2014


Wybory Samorządowe - listopad 2014 r.


Niech się nie cieszą Ci, dla których zniszczenie Samoobrony było celem. A oto parę fotek z pracy naszego biura Wyborczego w Łodzi. Ludzie przychodzą: zapisać się do komisji wyborczej, pogadać, zapytać - kiedy zrobimy porządek w kraju, wyrazić poparcie czy tez sympatię.

Mimo, że nie ma wśród nas A. Leppera, idea pozostała i co ważne. Duch jest silniejszy od materii. Damy radę.


21.9.2014
Krzysztof Łysyganicz

Wieści z Łodzi
Informacja - ostrzeżenie


W związku z docierającymi do nas informacjami o próbach dezintegracji struktur wojewódzkich partii, informuję, że, każde takie działanie spotka się ze zdecydowaną reakcją, eliminującą stan zagrożenia. Nasi członkowie muszą mieć świadomość, że są w Polsce siły, które są nadal żywo zainteresowane, aby Samoobrona zniknęła z mapy politycznej.

Uważa się za naganne, nie tylko wspieranie tych sił, ale przeciąganie naszych działaczy do innych struktur niż Samoobrona. Taki stan to nie novum, tak było również za życia Andrzeja Leppera.

On sobie z tym faktem radził i my też. Dlatego też przypominam, udział w strukturach Samoobrony jest dobrowolny, uwarunkowany ideą i szacunkiem do linii programowej wskazanej przez nieżyjącego już Przewodniczącego. Równocześnie pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy nie stchórzyli, nie podali się presji, ufają i wierzą. Historia pokazuje, że buntownicy, i słabi duchem, którzy odeszli bądź zdradzili, teraz pukają pokornie do naszych drzwi.

Krzysztof Łysyganicz

Polecamy

Polskie dzieci głodują
Związek sadownikow-rp unijne rekompensaty są śmiesznie niskie
Demokracja strachu

12.9.2014
BEATA ANDRYSIAK

BEATA ANDRYSIAK
BEATA ANDRYSIAK, lat 45, mężatka, jeden syn. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim i podjęłam pracę w szkole podstawowej, później w liceum ekonomicznym. Od 15 lat prowadzę firmę zajmującą się hostingiem oraz promowaniem firm w internecie. Skończyłam również studia podyplomowe o profilu pośrednictwo w handlu nieruchomościami na Uniwersytecie Łódzkim. Swój los oraz swojej rodziny związałam z Łodzią i zależy mi, aby w naszym mieście żyło się bezpiecznej i bardziej komfortowo. Szczególnie interesuje się życiem i funkcjonowaniem kobiet w Łodzi, perspektywami pracy dla młodych. Chciałabym, aby nasze dzieci mogły związać swoje plany wiązać z miastem, w którym się urodziły.

12.9.2014
MAGDALENA BARANCEWICZ

MAGDALENA BARANCEWICZ
MAGDALENA BARANCEWICZ, lat 44, ukończyła podyplomowe Studium Ogrodnicze i Protetyczne. Jest żywo zainteresowana programem i działalnością Partii Samoobrona. Traktuje Samoobronę jako jedyną reprezentację wielu pozostawionych samym sobie środowisk osób bezrobotnych, lub zmuszonych do rezygnacji z życia w kraju na rzecz emigracji zarobkowej. Za cel swojej działalności w Samoobronie stawia godność człowieka upokorzonego przez biedę i niepowodzenie.

12.9.2014
EWA GOŁĘBIOWSKA

EWA GOŁĘBIOWSKA
EWA GOŁĘBIOWSKA, lat 48. Wykształcenie zawodowe - krawcowa. Rodowita łodzianka, ma dwójkę dzieci. Konsekwentna w działaniu, wrażliwa na krzywdę ludzką. Chce pomagać osobom w potrzebie. Jako kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego chce się zająć problemami Łodzi, jej mieszkańców. Pragnie,aby miasto rozwijało się godnie,ale ludziom żyło się lepiej.

12.9.2014
MACIEJ ANDRZEJCZAK

MACIEJ ANDRZEJCZAK
MACIEJ ANDRZEJCZAK, lat 27, ukończyłem szkołę średnią, a obecnie rozpocząłem zaoczne studia na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania o kierunku Bezpieczeństwo Pracy. Od prawie 6 lat pracuję jako handlowiec i często miałem okazję podróżować po Polsce dostrzegając róznice w funkcjonowaniu innych miast oraz doceniać ciekawe inicjatywy, których w naszym mieście trochę mi brakuje lub są nie do końca trafione i potrzebne. Od ponad roku charakter mojej pracy na tyle się ustabilizował, że bardzo dużo czasu spędzam w Łodzi i mam wiele pomysłów oraz energii na działalność polityczną. Nigdy nie przechodzę obojętnie wobec problemów napotkanych wokół siebie. Jestem otwarty na ludzi, komunikatywny i z pasją podchodzę do pomysłów, które uważam za rozwojowe. Uważam, że nie ma rzeczy nie do zrobienia, wystarczą chęci i argumenty przemawiające za słusznością pomysłu. Łódź potrzebuje ludzi tak zorientowanych, niezależnych i chętnych do działania jak ja. Jestem członkiem partii Samoobrona.

12.9.2014
SEBASTIAN STANISŁAW SŁOWAKIEWICZ

SEBASTIAN STANISŁAW SŁOWAKIEWICZ
SEBASTIAN STANISŁAW SŁOWAKIEWICZ - lat 33, mieszkaniec Łodzi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące. Jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Dlatego też, pomoc i pokonywanie barier architektonicznych, społecznych i kulturowych stanowi dla niego priorytet. Członek Samoobrony w której pełni funkcję przewodniczącego sekcji niepełnosprawnych.

12.9.2014
SYLWESTER JAN GOŁĘBIOWSKI

SYLWESTER JAN GOŁĘBIOWSKI
SYLWESTER JAN GOŁĘBIOWSKI, lat 49 urodzony w Łodzi, mechanik samochodowy. Były działacz NSZZ Solidarność w której pełnił miedzy innymi funkcje przewodniczącego organizacji zakładowej. Za pracę w Ochotniczych Strażach Pożarnych odznaczony medalem " Za zasługi dla pożarnictwa ". Uczestniczył wielu akcjach społecznych, w tym w zbieraniu podpisów przeciw prywatyzacji łódzkich wodociągów. Rozczarowany Solidarnością, przystąpił do Samoobrony w Łodzi, gdzie pełni aktualnie funkcje wiceprzewodniczącego struktur łódzkich.

Mając na uwadze, że miasto Łódź, to także gmina rolnicza, wiele uwagi zamierza poświęcić pomocy rolnikom z naszej aglomeracji, aby czuli oparcie w jego osobie.

12.9.2014
HENRYK BREWIŃSKI

HENRYK BREWIŃSKI
HENRYK BREWIŃSKI, lat 65, urodzony w Łodzi, technik mechanik. Wiele lat swojego życia zawodowego przepracował w przedsiębiorstwach państwowych, między innymi w "Chemitex", PZM, Politechnika Łódzka, a następnie prowadził Auto Szkołę - Naukę Jazdy. Członek Samoobrony. Jego celem jest walka z patologią w życiu społecznym, a cel ten wskazał nieżyjący już Andrej Lepper.

12.9.2014
PIETRZYKOWSKA MARIA HELENA

Alternatywa wyborów
Zbliżają się Wybory Samorządowe, w listopadzie. Jesień 2014 roku to pora walki politycznej. Są jednak ludzie, którzy zadają sobie pytanie: Ale po co w ogóle istnieją partie polityczne, jeśli obywatele mogą bezpośrednio zarządzać swoimi miastami, a w regionach społeczności mają w rękach narzędzia władzy?!!
Bo potrzebna jest alternatywa, zarządca albo ideolog. Koniunkcja polityki i władzy stwarza pokusę oparcia się na działaniach korupcyjnych oraz siłowych. Przepychanka w sejmie nikogo nie może cieszyć, gdyż tego typu niezgoda uderza pośrednio w społeczeństwo. Może wobec tego zrezygnować z walki ideologiczno-programowej?

Polska zorganizowana, więc zarządzana bez partii politycznych, czy to możliwe? Nie! Mimo, że mówiąc kolokwialnie, nie wszystkie siły polityczne pragną społeczeństwa mądrego, żyjącego w dobrobycie, wypiętrzając programy oparte na ucisku. Kapitalizm, będący formą terroru ekonomicznego, uporczywie dążył do wykluczenia indywidualności, chętnie opierał się na masach, żyjących w biedzie. Ludność uboga [czy też, zgodnie z sofizmatem słownym u-Boga], to idealny materiał socjalny dla obróbki propagandowej. Widząc zachłanność ideologii, tego typu, gnębieni obywatele stworzyli partie polityczne, dające im ochronę. Owe siły programowo wrogie wobec zakusów fabrykantów i obszarników. Także Polacy. To wszystko dzieje historyczne, niegdysiejszego XIX i XX wieku.

A teraz, na początku III milenium naszej ery, gdy liberałowie głoszą hasła przeciwne, czy rodzina, przeciętny człowiek, wreszcie doczeka się życia dobrego, w pokoju i dostatku, zgodnego z programem Unii Europejskiej? Miejmy taką nadzieję! Partia Samoobrona opowiada się za rozkwitem Starego Świata, po to, aby Polacy, jako Europejczycy, mogli wpisać się w globalny wymiar polityczny. Nasza Polonia licznie zasiedlała także Nowy Świat Ameryki. Dlaczego używam tej zaprzeszłej nomenklatury, nazywając Europę "Starym Światem"? Gdyż, to co stare paradoksalnie wiążemy z doświadczeniem i mądrością, to co nowe z błędami młodości.

W roku 1849 na kongresie masonerii, Francuzi opowiedzieli się za uniš europejską, istniejącą bez granic i posiadającą jedną walutę. Aby powstała "Republika Starego Świata" trzeba obalić liczne mocarstwa - grzmiały prorocze słowa - a w tym celu trzeba sprowokować wojnę światową! No cóż, mocarstwa odpowiedziały kontrą, Europejczyków czekały w XX wieku kolejne dwie wojny światowe, ale w końcu nastały nowe porządki, bez mała po 150-ciu latach. Zwyczajne dzieje! Zapewne w przyszłości partie polityczne, ścierające się ideologicznie, będą zbędne, gdyż nastanie dobrobyt. A każda rodzina będzie żyła w szczęściu. Póki co jednak rzeczy zostaną po staremu, aby dualizm ekonomii i polityki doprowadził, z czasem, ludzkość ku świetlanej rzeczywistości!!! Wobec tego my obywatele musimy, dzięki wyborom samorządowym, tu i teraz dopilnować, aby także u nas, w każdym z regionów, panował ład i porządek, aby nasze dzieci z ufnością mogły spoglądać na zarządców Ojczyzny.

mgr Maria Pietrzykowska

12.9.2014
HERBRICH RYSZARD WALENTY

HERBRICH RYSZARD WALENTY
HERBRICH RYSZARD WALENTY, LAT 62 urodzony w Łodzi. Ukończył Politechnikę Łódzką, wydz. włókienniczy, który związał go z miastem i jego przemysłem. Obserwacja upadku tego przemysłu i obserwacja utraty miejsc pracy dla szerokiego kręgu obywateli stanowił podstawę do podjęcia działalności politycznej. Hobby: elektronika szeroko pojęta i informatyka. Członek Samoobrony od 2003 roku. Przewodniczący dzielnicy Polesie.

12.9.2014
PIETRZYKOWSKA MARIA HELENA

PIETRZYKOWSKA MARIA HELENA
PIETRZYKOWSKA MARIA HELENA , lat 60, mieszkanka Łodzi, urodzona w 1954 r., w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Artysta plastyk. Posługuje się trzema językami obcymi: angielskim, niemieckim, rosyjskim. Wieloletni członek Samoobrony.

12.9.2014
PIOTROWSKA MAŁGORZATA EWA

PIOTROWSKA MAŁGORZATA EWA
PIOTROWSKA MAŁGORZATA EWA, lat 43, urodzona w Łodzi. Wykształcenie zasadnicze - włókiennicze. Stan cywilny - niezamężna. Osoba niezwykle wrażliwa. Cechuje ją pozytywny stosunek do świata. Kandyduje do samorządu. Członek Samoobrony.

12.9.2014
GRZEGORZ WITOLD ANDRYSIAK

GRZEGORZ WITOLD ANDRYSIAK
GRZEGORZ WITOLD ANDRYSIAK - mieszkaniec Łodzi. Urodzony w Sieradzu w 1957 roku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, wydział chemii spożywczej. Żonaty, syn Aleksander studiuje fizykę techniczną. Ukończył wiele studiów podyplomowych w tym: Studium nauk politycznych, prawo dla inżynierów, Mikro i nanotechnologii. W pracy zawodowej pełnił funkcje kierownicze, od głównego technologa do wicedyrektora. Był także nauczycielem w szkole średniej. Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Wiceprzewodniczący partii Samoobrona w Łodzi. Doradca w zakresie społeczno - prawnym, Zarządu Wojewódzkiego.

12.9.2014
GRAŻYNA WOŻNIAKOWSKA

GRAŻYNA WOŻNIAKOWSKA
GRAŻYNA WOŻNIAKOWSKA - mieszkanka Łodzi, lat 56, urodzona w Konstantynowie Łódzkim. Wykształcenie średnie medyczne - pielęgniarka. Jeden syn, który jak wielu młodych ludzi musiał opuścić Polskę za chlebem. Radością jej życia, jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Wynika to z pasji zawodowej, a także z potrzeby serca. Członek partii Samoobrona.

12.9.2014
Piotr i Jakub

PIOTR PAWEŁ CZECH
   PIOTR PAWEŁ CZECH, lat 35, mieszkaniec
   Łodzi. Wychowałem się i mieszkam na
   Bałutach. Posiadam dyplom technika
   informatyki, obecnie studiuję zaocznie na
   czwartym roku informatyki na Politechnice łódzkiej na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Od stycznia 2004 r. jestem osobą samo-zatrudnioną i prowadzę działalność w zakresie obsługi technicznej sieci telewizji kablowej dla Toya sp. z o. o. Ponadto od 8 lat jestem członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Bracka 28. Jestem żonaty i mam syna w wieku 4 lat. Z racji prowadzonej działalności doskonale poznałem infrastrukturę miasta i jego zabudowę. Mam kontakt z szerokim wachlarzem lokalnej społeczności, od wykształconych i średnio zamożnych, poprzez grupę robotniczą a na studentach i emerytach kończąc. Łatwo nawiązuję kontakty i potrafię się porozumieć. Jestem osobą otwartą na nowe doświadczenia i pomimo różnych przeciwności losu mam nadzieję na lepsze jutro. Z doświadczenia, doskonale znam problemy przeciętnej rodziny. Chciałbym mieć wpływ za zachodzące zmiany w naszym mieście, dlatego też oferuję swoją kandydaturę.

10.9.2014


Diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych


Zgodnie z uchwałą PKW, przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wysokości - 650 zł. Stawka dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji to - 600 zł, a dla ich członków - 550 zł.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

Członkom obwodowych komisji wyborczych dieta przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników.

Jeśli chodzi o komisje obwodowe to, zgodnie z ostatnią uchwałą PKW, dieta przewidziana dla ich przewodniczących wynosi - 380 zł, dla zastępców - 330 zł, a dla członków - 300 zł.

5.9.2014
Komisje Wyborcze


Osoby zainteresowane pracą ( odpłatną ) w Komisjach Wyborczych w województwie Łódzkim, proszone są o kontakt,

w Łodzi, zgłoszenia osobiste do naszego biura:
codziennie od 15 - 17,00 w dni robocze, - ul. Próchnika 1 lok 314

w powiatach, proszę kontaktować się telefonicznie z Przewodniczącymi powiatów,
- wykaz na łódzkiej www, w zakładce " nasi w terenie ".

5.9.2014
Wsparcie - to nie łaska !


Przyszło nam się zmierzyć z następnym problemem czyli jak pozyskać fundusze aby w miarę skutecznie realizować kampanię wyborczą. "Z pustego i Salomon nie naleje" - smutne ale prawdziwe. Własnymi siłami realizujemy bieżące cele ale okres kampanii cechuje się zwiększoną aktywnością, a to wymaga dodatkowych środków. Jestem przekonany, że w naszym kraju, który tak miłujemy, są osoby dla który Samoobrona jest symbolem walki o lepsze jutro. Dlatego też, pomóżcie nam, wpłacając choćby złotówkę. Ta symboliczna kwota, pomnożona przez setki osób, bardzo nam pomoże. Za co z góry serdecznie dziękujemy. A poniżej dane bankowe.

Krzysztof Łysyganicz

Nr rachunku FUNDUSZ WYBORCZY SAMOOBRONA
Bank Meritum Warszawa
Nr: 12 1300 0000 2076 4014 9637 0001
Limit wpłat od jednej osoby wynosi: 25.200,00 zł

Wpłaty na konto partii
Nr: 33 1300 1036 2006 4014 9637 0001
Limit wpłat od jednej osoby wynosi 25.200,00 zł

4.9.2014
Komunikat z dnia 4.09.2014r.

Łódzki Wojewódzki Sztab Wyborczy


 1. od 8 września do ciszy wyborczej -
  Biuro Sztabu czynne - codziennie od 15,00 - 17,00
  adres : Łódź ul. Próchnika 1 lok 314 ( III piętro )
  numer tel. 781 42 73 69

 2. Sztab tworzy Rada Wojewódzka powiększona o Przewodniczących Powiatów.

2.9.2014


Dagny Grabowska

W imieniu Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet, zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów/spotkań, przeznaczonych dla kobiet i ich rodzin. Będziemy rozmawiać m.in o bezpieczeństwie finansowym rodzin, o prawie rodzinnym, spadkowym, finansowym, a także o tym jakiego realnego wsparcia może udzielić osobie bezrobotnej Urząd Pracy i o rynku pracy.

Warsztaty są bezpłatne, specjaliści będą odpowiadać na wszystkie pytania uczestniczek/uczestników

Kobiety - Kobietom - i nie tylko


Począwszy od września, ruszamy z cyklem bezpłatnych tematycznych spotkań/warsztatów dla kobiet z woj. łódzkiego i ich rodzin. Warsztaty będą odbywać się raz w miesiącu i będą kontynuacją tematów poruszanych podczas II Łódzkiego Kongresu Kobiet.

Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zapraszają na spotkanie dedykowane kobietom województwa łódzkiego i ich rodzinom. Spotkanie jest kontynuacją panelu, który miał miejsce podczas II Łódzkiego Kongresu Kobiet o tematyce :"Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie łódzkim" i ma na celu wsparcie kobiet, które mają problemy ze znalezieniem pracy lub planują jej zmianę. Udział w spotkaniu pozwoli zapoznać się z kierunkami zmian w polityce rynku pracy, obejmujących zarówno grupę osób bezrobotnych, jak i pracodawców oferujących wolne miejsca pracy. Planowane zmiany to między innymi: poprawa jakości usług świadczonych osobom bezrobotnym w odpowiedzi na ich potrzeby, poprawa efektywności działania urzędów pracy oraz wsparcie pracodawców ułatwiające zatrudnianie jak i utrzymanie pracowników na oferowanych stanowiskach pracy. Podczas spotkania przewidziana jest także dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestniczek i uczestników.

Termin spotkania: 09.09.2014 r.(wtorek),

Miejsce spotkania: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, budynek A, parter, sala 0.06

Prowadzący: Edyta Kolenda i Małgorzata Sinior - doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Program:

10:00 - 10.15 Przywitanie się i rozpoczęcie spotkania (WUP, SŁKK)

10:15 - 11:30 Najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 1. Główne kierunki zmian w polityce rynku pracy, a w szczególności:

  * profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych (wprowadzone zmiany zobowiązują powiatowy urząd pracy do ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy, oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie). Dzięki czemu planowana pomoc będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej. W oparciu o tę informację możliwe jest formułowanie odpowiednich programów i dobieranie takich form aktywizacji, które z największym prawdopodobieństwem mogą przyczynić się do wejścia lub powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy.

 2. Publiczne służby zatrudnienia - wsparcie pracodawców

 3. Oferta usług Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi.

  * prezentacja usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi, adresowanych do osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych i niezarejestrowanych w urzędach pracy.
  * prezentacja podstawowych form aktywizacji zawodowej, czyli usług i instrumentów rynku pracy ułatwiających osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy, np: poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, zatrudnienie subsydiowane.

11:30 - 11:45 Przerwa

11:45 - 12:30 Najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - cd.

12.30 >>> Dyskusja z uczestniczkami i uczestnikami oraz podsumowanie i zakończenie spotkania.

1.9.2014
Delegacja województwa Łódzkiego w Kruszynie


Na zaproszenie Przewodniczącego ZZR Samoobrona, Leszka Kuropatwińskiego do Polski przybył zespół folklorystyczny z Białorusi. Część uroczystości ( w dniu 31.08.2014r. ), odbyła się w miejscowości Kruszyna - woj. Kujawsko - pomorskie. Oczywiście na tak sympatycznej uroczystości nie mogło zabraknąć delegacji z woj. Łódzkiego. Poniżej parę fotek. Dodam, ze smutkiem, że zespół przybył w okrojonym składzie, ponieważ kilka pań nie otrzymało polskiej wizy - wstyd.


30.8.2014
Komunikat dnia 30.08.2014 r.


Łódzki Wojewódzki Sztab Wyborczy

1/ Informuję, że 28 sierpnia br., został zarejestrowany w Warszawie w PKW,

          Komitet Wyborczy - Samoobrona.

2/ Powołuję pełnomocników wyborczych przygotowujących listy do Sejmiku Wojewódzkiego,

          Okręg nr 1 - miasto Łódź
          Grzegorz Andrysiak - zam w Łodzi

          Okręg nr 2 - obejmujący powiaty: Kutnowski, Łęczycki, Łowicki, Zgierski
          Andrzej Szymański
- zam. Powiat Kutnowski

          Okręg nr 3 - obejmujący powiaty : Łaski, Pabianicki, Pajęczański,
          Poddębicki, Sieradzki, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski
          Andrzej Urbaniak
- zam. Powiat Wieluński

          Okręg nr 4 - obejmujący powiaty: Piotrkowski, Radomszczański,
          Łódzki Wschodni, Bełchatowski i miasto
          na prawach powiatu - Piotrków Tryb.
          Kazimierz Babczyński
- zam. Piotrków Tryb.

          Okręg nr 5 - obejmujący powiaty: Opoczyński, Rawski, Skierniewicki,
          Tomaszowski, Brzeziński i miasto na prawach powiatu - Skierniewice.           Michał Sobczyk
- zam. Powiat Tomaszowski.

3/ O listach i kandydatach do Rad Gminy, Wójtów, Prezydentów, itd - decydują Przewodniczący powiatów.

4/ Dane kontaktowe do w/w osób znajdują się w zakładce "Nasi w terenie" na łódzkiej stronie internetowej.

Łysyganicz

30.8.2014
Informacja


W dniu 28 sierpnia 2014 r., Państwowa Komisja Wyborcza , przyjęła zawiadomienie o utworzeniu

Komitetu Wyborczego " Samoobrona".


Pełnomocnikiem Wyborczym jest Jan Sochocki a finansowym Halina Sikorska. 
 OECD: co piąte polskie dziecko jest ubogie
 

Co piąte polskie dziecko jest ubogie - alarmuje OECD. W porównaniu do innych krajów OECD Polska wypada najgorzej pod względem sytuacji materialnej i mieszkaniowej, całkiem dobrze zaś, jeśli chodzi o edukację - wynika z raportu, z którego szczegółami zapoznali się posłowie.

Na posiedzeniu Komisji polityki społecznej i rodziny dr. Simon Chapple z Wydziału Polityki Społecznej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawił szczegóły opublikowanego we wrześniu zeszłego roku raportu na temat sytuacji dzieci w krajach należących do OECD.

Jak wynika z raportu, przeciętny dochód rodziny w Polsce należy do najniższych wśród krajów OECD, a ponad 21 proc. polskich dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa (przy średniej wynoszącej ok. 12 proc.). Jak podkreślił Chapple, gorzej mają tylko Meksyk i Turcja. Eurostat: 63 proc. Polaków nie stać na wakacje
 

1. 63 proc. Polaków nie stać, by raz w roku pojechać przynajmniej na tydzień urlopu poza miejsce zamieszkania - wynika z najnowszych danych Eurostatu o biedzie w Unii Europejskiej.

2. Z tych danych za rok 2008 wynika, że 20 proc. Polaków nie może sobie pozwolić na to, by wystarczająco ogrzać mieszkanie, 21 proc. - by przynajmniej raz na dwa dni jeść mięso, drób, rybę albo ich wegetariański, pełnowartościowy zamiennik, a 17 proc. nie stać na samochód. Po analizie tych wskaźników Eurostat policzył, że odsetek osób dotkniętych "materialnym niedostatkiem" wynosi w Polsce 32 proc., czyli należy do najwyższych w Europie. Oznacza to, że niemal co trzeci Polak pozbawiony jest, wbrew własnej woli, co najmniej trzech z dziewięciu dóbr materialnych różnych kategorii, które są wyznacznikiem poziomu życia.

3. Rodziny wielodzietne zagrożone ubóstwem
średnia w UE to 17 proc., natomiast w Bułgarii ten wskaźnik wynosi 51 proc., w Rumunii - 50 proc., na Węgrzech 37 proc., na Łotwie 35 proc. Najmniej osób, których nie stać na różnego rodzaju dobra, jest w Luksemburgu (4 proc.) oraz Holandii i Szwecji (5 proc.).

4. Od materialnego niedostatku Eurostat odróżnia biedę, która jest pojęciem względnym i zagraża osobom osiągającym przychody poniżej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. KE tłumaczy, że środki poniżej takiego progu ubóstwa uniemożliwiają pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym - stąd mowa o tzw. wykluczeniu, które jest pojęciem szerszym niż bieda. W UE wskaźnik ten utrzymuje się na stabilnym poziomie 17 proc., natomiast w Polsce spadł z 19 do 17 proc. Dane potwierdzają, że najbardziej zagrożone i objęte biedą są dzieci (22 proc. w Polsce i 20 proc. w UE).

5. Pracujących na etacie biedacy - czytaj w Onet Biznes

Najwięcej tak rozumianej biedy jest na Łotwie (26 proc.), w Rumunii (23 proc.) i w Bułgarii (21 proc.), podczas gdy najmniej w Czechach (9 proc.), Holandii i na Słowacji (11 proc.), przy czym trzeba pamiętać, że próg ubóstwa różni się znacząco w poszczególnych krajach.
Eurostat opublikował te dane z okazji inauguracji Europejskiego Roku Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym pod auspicjami Komisji Europejskiej i hiszpańskiego przewodnictwa w UE. Pomagaj
 
Dla Ciebie to jedno kliknięcie, dla nich to kwestia godnego życia. Nie wahaj się!

 


 Konstytucja
 
Konstytucja - projekt Samoobrony
  

 


 Program
 
Program Społeczno-Gospodarczy Samoobrony
  
 Umowy
   1.  broszura
 2.  Wybory do PE
 3.  Okręgi do Sejmiku
 4.  Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Łodzi

 5. Deklaracja programowa
      "Solidarne Państwo"
 
TVN
  
 
GW
  

poprzednio:  0  1  2  3  4  5